Ogólne zgromadzenie 2020

Zgromadzenie Ogólne 2020

W tym roku walne zgromadzenie naszego stowarzyszenia miało odbyć się 21 listopada. Ale trwająca epidemia Covid 19 nie pozwoliła nam przewidzieć tego zgromadzenia. W związku z tym zarząd zdecydował o wysłaniu wszystkim członkom pocztą elektroniczną lub listownie, w celu uzyskania porad i komentarzy, pliku zawierającego informacje:

                    - sprawozdania każdej komisji

                    - wniosek o odnowienie składu obecnego Prezydium na rok 2020/2021 .

Po ośmiodniowym okresie refleksji, w którym członkowie nie wydali negatywnej opinii, sprawozdania są przyjmowane, a Prezydium odnawiane.

Na rok 2020/21 pozostaje zatem zarząd:

    Jean-Pierre NOWAK, ...... prezes

    Henri CHALUPCZAK.......,skarbnik

    Renée CALCUS, .............secretary

    Monique BERNARD

    François BERNARD

    Krystyna BENAIGES

    Eugene WIELGOSZ

 

 Projekty na rok 2021:

Z nadzieją, że Covid będzie tylko wspomnieniem:

    Upamiętnienie konstytucji polskiej i zwycięstwa w 1945 r. (8 maja)

    Przeprogramowanie w 2021 r. wystawy związanej z setną rocznicą masowego przybycia Polaków do Francji. Wystawa ta musiała zostać odwołana w 2020 r. ze względu na warunki sanitarne.

    Oplatek 2020, który miał się odbyć 13 grudnia, zostaje odwołany zgodnie z rządowymi środkami zdrowotnymi.