Ogólne zgromadzenie 2017

                                       Ogólne zgromadzenie 2017

Ogólne zgromadzenie Stowarzyszenia Francusko-Polskiego w Żyrondzie odbyło się w dniu 25 listopada 2017 roku, w aneksie ratuszowym w Gazinet.

Wybory:

Zgodnie z artykułem 5 naszego statutu, Rada odnawia się w połowie każdego roku.
Dotychczasowi członkowie to:

                      François BERNARD

                      Renée CALCUS

                      Eugène WIELGOSZ

W związku ze złożoną nominacją, Véronique SURAIS-GAJDA zgodziła się zaprezentować. Została ona ciepło przyjęta i jej pogratulowano.  Aby uzupełnić zarząd, zaprezentowali się również: François BERNARD, Renée CALCUS oraz Eugène WIELGOSZ.

Nowy zarząd składa się z:

                      Jean-Pierre NOWAK....... prezes

                      Monique BERNARD........skarbnik

                      Renée CALCUS.............sekretarz

                      François BERNARD

                      Krystyna BENAIGES

                      Eugène WIELGOSZ

                      Henri CHALUPCZAK

                      Véronique SURAIS-GAJDA

   AG 2017 France Pologne

     Monique Bernard, Jean-Pierre Nowak, Renée Calcus

 

Projekty na 2018 rok:

  • Kontakt z grupą POLONIA z DOUAI, aby zapoznać się z możliwością odbycia podróży do Biarritz, w celu zorganizowania pokazu w Żyrondzie.
  • Wyjazd weekendowy do Idron (Pireneje)
  • Upamiętnienie polskiej konstytucji
  • Opłatek